Positionname:Homepagename> 联系我们
泉州华大超硬工具科技有限公司 
 
地址: 福建省泉州市丰泽区南埔工业区华大超硬大厦   
邮编:362021

电话:0595-22691763
传真:0595-22692763
邮箱:diamond@hqutool.com
      Sales@hqutool.com
联系人:
在线即时通软件ID:
MSN:jianwu_33@hotmail.com
SKYPE:dr.wu_jianwu
雅虎通:dr.wu_jianwu
腾讯QQ:1825050773

购买金刚石工具或石材矿山开采机械请致电或发送传真或电子邮件至华大询问你所关注的产品及价格: